/ by Oren Lukatz

Tlalim, Negev. Israel, September 2018.